Kaple
Kladensko | Kladno

Obecní kaple stojí ve svahu v bývalém Motyčíně, který je částí dnešní kladenské čtvrti Švermov. Kaplička je pozdně barokní, obdélná, s věžičkou v průčelí. Průčelí s polokruhovitě sklenutým vchodem a nikou vrcholí korunní římsou, stáčející se nad středem do volut. Vnitřek kapličky je sklenut plackou. V roce 1745 si obec do kapličky zapůjčila zvonek z kaple sv. Floriána v Kladně, aby se mohlo zvonit alespoň klekání a v případě potřeby zvonit proti mračnům. Později dostalo Kladno za zvon zaplaceno. V roce 1938 byl v kapličce zavěšen druhý zvon, nazvaný zvon T. G. Masaryka. Na jeho plášti byla zvěčněna slova: „Tento zvon byl darován Čsl. Červeným křížem v Motyčíně roku 1938 na věčnou paměť“ s heslem „Pravda vítězí“. Ale ještě dříve než se zvon začal používat, přišla okupace a zanedlouho poúnorové roky a zvon oněměl. Na kapličku se zapomnělo a ta chátrala. Až v roce 1992 byla kaplička opravena a 14. září 1992 hlas zvonu opět připomněl našeho prvního prezidenta. Než se ale vyzvánění zvonu mohlo stát tradicí, byl zvon roku 1996 z kapličky odcizen a nikdy nebyl nenalezen. V současnosti je kaplička opět zpustlá a neužívaná.

Základní informace

Ulice Vyšehrad 246
PSČ 27201

Zdroj

Text: Mapy.cz, Foto: Mapy.cz

Naše TOP

Místa v okolí

Kladensko Slánsko
Nahoru

Spojte se s námi

Kde nás naleznete

Destinační management
Kladensko - Slánsko, z. s.
IČ: 10662626
Zámek Kladno, ul. Zádušní 1, 272 01 Kladno

Zavolejte nám

info@kladensko-slansko.cz
+420 773 013 132