Krajem Antonína Dvořáka

KRAJEM ANTONÍNA DVOŘÁKA

Kralupsko | Nelahozeves

Jen pár metrů od železniční zastávky Nelahozeves – Zámek a turis­tického informačního centra (1) se 8. září roku 1841 narodil nejslavnější český skladatel Antonín Dvořák. Dům, dříve řeznictví a hos­tinec (2), je dodnes velmi podobný tomu, ve kterém část dětství prožil malý Anton (tak se mu prý říkalo doma) se svojí rodinou.

Často hrával na kůru v kostelíku sv. Ondřeje (3), navštěvoval školu na návsi nebo chodil pěšky do okolních vesnic. Táta, strýcové i další členové rozvětveného příbuzenstva patřili k vyh­ledávaným lidovým muzikantům a malý Toník brzy vystupoval a hrál pro radost ostatním. I jeho pověstná láska k vlakům vznikla v této době, kdy se začala stavět železnice z Prahy na sever a po kolejích supěly první parní lokomotivy.

Celému kraji vždy dominoval lob­kowiczký renesanční zámek Nelahozeves (4,5), situovaný na ostrohu nad řekou.

Přes nedaleký most (6) se od počátku 20. století chodilo za zábavou a muzi­círováním do sousedních Veltrus.

Původně tu mezi lety 1755–1784 stával dřevěný most, který strhla povodeň. Za Dvořákova života se používal přívoz.

Tamním parkem obklopený letohrádek Chotků (7) se stal díky bohatému kulturnímu životu vyhledávaným místem.

Hrabě Rudolf Chotek měl k Veltrusům natolik vřelý vztah, že se jako jediný z rodiny nechal pohřbít v místním kostele. Po cestách lemovaných řekou a skala­mi vodil řezník se synem dobytek.

Nebýt vzdělaných a o­bětavých vesnických učitelů, nestal by se Antonín Dvořák nikdy skladatelem, nýbrž, jak rodinná tradice kázala, řezníkem. Dvořák byl velkým vlastencem a vždy se rád vracel ke svým rodinným kořenům a do míst, která měla vliv na jeho hudební tvorbu.

Přijměte naše pozvání na vycházku nebo vyjížďku rovinatou krajinou Dolního Povltaví, propojenou nejenom mosty, ale i bohatou historií. Krajinou, která byla svědkem významných kulturních i his­torických událostí a také mimořádného technického rozvoje 19. a počátku 20. století.

Základní informace

PSČ 277 51

Naše TOP

Místa v okolí

Kladensko Slánsko
Nahoru

Spojte se s námi

Kde nás naleznete

Destinační management
Kladensko - Slánsko, z. s.
IČ: 10662626
Zámek Kladno, ul. Zádušní 1, 272 01 Kladno

Zavolejte nám

info@kladensko-slansko.cz
+420 773 013 132