Městská památková zóna Slaný

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA SLANÝ

Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou.
Slánsko | Slaný

Významnými památkami jsou piaristická kolej s kaplí Zasnoubení Panny Marie, stará radnice, kostel sv. Gotharda, synagoga nebo klášter bosých karmelitánů s kostelem Nejsvětější Trojice. Z městského opevnění se dochovala Velvarská brána.

Velvarská brána 

GPS souřadnice:50°13'53­.905"N, 14°5'13.522"E.

Poslední brána Slaného a jeden z několika málo zbytků opevnění vůbec. Dostavěna byla ve 2. polovině 15. století. Je vysoká 38 m a zakončena makovicí a korouhvičkou ve tvaru kohouta, jako symbol bdělosti a ostražitosti. Plastické zdobení brány znázorňuje městský znak, šest cechovních znaků a zemské znaky Čech a Moravy. Dnes je v prostorách Velvarské brány expozice Vlastivědného muzea zaměřena na fortifikaci města.

Piaristická kolej čp. 159

GPS souřadnice: 50°13'49­.209"N, 14°5'16.476"E

Hrabě Bernard Ignác Bořita z Martinic založil v roce 1658 piaristickou kolej a dostavěna byla v roce 1665. Kolej piaristů sloužila studentům do roku 1939. Poté se gymnázium přestěhovalo do nové budovy na Smetanově náměstí. Součástí budovy je bývalá kolejní kaple Zasnoubení Panny Marie. V roce 1997 probíhala celková rekonstrukce objektu. Dnes v budově sídlí vlastivědné muzeum, Knihovna Václava Štecha a městské kino. Kaple se využívá pro svatební obřady a jiné významné události.

Slánská radnice čp. 3 

GPS souřadnice: 50°13'49­.908"N, 14°5'13.128"E

Na Masarykově náměstí, v historickém centru města, stojí na místě původního domu, který v roce 1378 daroval městu císař a král Karel IV. Několikrát vyhořela a do dnešní podoby byla vystavěna v letech 1895–96. Úpravy provedl v renesančním slohu slánský architekt Rudolf Štech. Věž je vysoká 43 m zakončená makovicí a hvězdou.

Dům čp. 160 

Na místě několika domů, které byly během třicetileté války zničeny, byl vystavěn hostinec. Stavbu tohoto objektu inicioval hrabě Bernard Ignác Bořita z Martinic, ale stavbu samotnou realizoval hrabě Jiří Adam II. Bořita z Martinic v roce 1687. Vybudoval zde panský šenkovní dům, který patřil mezi nejstarší ve městě. Dnes je budova nově rekonstruovaná a jsou zde pracoviště Městského úřadu ve Slaném.

Dům čp. 1 

Dům na Masarykově náměstí nese také název Panský dům. V roce 1619 v něm např. přespal „zimní král“ Fridrich Falcký, když jel do Prahy na svou korunovaci českým králem. Začátkem 17. století ho získal smečenský pán Jaroslav Bořita hrabě z Martinic. Průčelí domu bylo novobarokně obnoveno koncem 19. století. Tato nemovitost představuje jedinečný doklad raně barokní architektury s klenutým průjezdem, z něhož je vstup raně barokními portály do jednotlivých místností. Dnes dům prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Dům čp. 4 

Tento původně gotický dům ze 16. století (fragmenty oken a okosení na fasádě) byl barokně upraven a v 1. polovině 19. století nově restaurován. Název si nese podle středověkého práva, kdy za dovážené zboží do města se vybíralo clo zvané ungelt.

Dům. čp. 9 

Dům je vystavěn v renesančním slohu s dochovaným arkýřem ze konce 16. století a upravený koncem 18. století. Zdoben je barokními prvky – voluty pod okny a štukovou plastikou. Nad vchodovým portálem je v kartuši právovárečný znak.

Kašna 

V roce 1873 upravil původní kašnu na Masarykově náměstí sochař Wurzel. Větší rekonstrukce proběhla v roce 2006 při příležitosti návštěvy čtyř presidentů V4. 

Základní informace

PSČ 27401
Telefon +420 312 523 448
E-mail ic@infoslany.cz

Zdroj

https://www.infoslany.cz/mestska-pamatkova-zona/ds-1064

Naše TOP

Místa v okolí

Kladensko Slánsko
Nahoru

Spojte se s námi

Kde nás naleznete

Destinační management
Kladensko - Slánsko, z. s.
IČ: 10662626
Zámek Kladno, ul. Zádušní 1, 272 01 Kladno

Zavolejte nám

info@kladensko-slansko.cz
+420 773 013 132