Přírodní památka Krnčí a Voleška

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KRNČÍ A VOLEŠKA

Kladensko | Kladno

Chráněné území tvoří křídová tabule, kterou člení údolí a místy i strmé svahy. Pokrývá ho rozsáhlý lesní komplex s převahou vápnomilných bučin a s řadou vzácných bylin. Setkat se můžete s hruštičkou prostřední (jedna z posledních lokalit v Česku), vemeníkem dvoulistým, lilií zlatohlavou, bělozářkou větevnatou nebo svízelem severním.

Zdroj

Text: Mapy.cz, Foto: Mapy.cz

Místa v okolí

Kladensko Slánsko
Nahoru

Spojte se s námi

Kde nás naleznete

Destinační management
Kladensko - Slánsko, z. s.
IČ: 10662626
Zámek Kladno, ul. Zádušní 1, 272 01 Kladno

Zavolejte nám

info@kladensko-slansko.cz
+420 773 013 132