Rotunda sv. Petra a Pavla, Budeč

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA, BUDEČ

Kladensko | Zákolany

Na zbytcích hradiště Budeč u obce Zákolany nedaleko Kladna se dochovala kamenná rotunda sv. Petra a Pavla, kterou nechal po roce 895 postavit kníže Spytihněv. Loď této rotundy je nejstarší dosud stojící stavbou u nás. Areál hradiště zaujímá příhodnou ostrožnu v nadmořské výšce kolem 260 až 280 metrů, která ukončuje několik kilometrů dlouhé návrší, které se táhne od Brandýska k Zákolanům. Lokalita byla téměř ze všech stran přirozeně chráněná, doplněná ještě o opevnění v podobě valů a příkopů.

Ostrožna byla osídlena již v období pravěku. První výstavba opevnění spadá do časů knovízské kultury. Na zbytcích této pravěké fortifikace následně v 9. století vystavěli nové opevnění Slované. Od té doby započalo opět kontinuální osídlení lokality a její adaptaci na raně středověké hradiště.

Z celé raně středověké aglomerace se dodnes kromě náznaků opevnění dochoval pouze nejstarší kostel, rotunda zasvěcená původně pouze sv. Petru. Zdivo mírně nepravidelné kruhové stavby o průměru přes 8 m je z velké části původní. Jde o nejstarší dodnes stojící a funkční stavbu na českém území.

Víte že?

První písemné zprávy o Budči pocházejí ze svatováclavských legend z 10. století. Uvádí se v nich, že kníže Vratislav, poslal svého syna Václava, budoucího svatého a patrona české země, na Budeč, aby se tam učil čtení, psaní a latinu. K výuce mladého Václava nejspíše docházelo v sousedství či přímo v rotundě sv. Petra a Pavla. Tu zde vystavěl již jeho strýc Spytihněv mezi roky 895 až 905.

Základní informace

Telefon +420 312 256 162
E-mail historik@omk.cz

Místa v okolí

Kladensko Slánsko
Nahoru

Spojte se s námi

Kde nás naleznete

Destinační management
Kladensko - Slánsko, z. s.
IČ: 10662626
Zámek Kladno, ul. Zádušní 1, 272 01 Kladno

Zavolejte nám

info@kladensko-slansko.cz
+420 773 013 132