Dvořákova stezka s necelými 800 hlasy obsadila druhé místo v anketě Alej roku a skončila jako první v rámci Středočeského kraje. Do ročníku 2023 bylo celkem nominováno 83 alejí a stromořadí ze 13 krajů. „Dvořákovku“ porazila o 360 hlasů pouze Alej ke klášteru Hora Matky Boží v Dolní Hedči v Pardubickém kraji.

O nominaci Dvořákovy stezky do ankety se postarali členové ze stejnojmenného spolku, který bojuje o zachování její podoby i pro budoucí generace. Zasloužili se také o propagaci ankety po internetu a také na obecních vývěskách.

„Dvořákovka“ nebyla vždy zalesněna. O výsadbu stromů na cestě podél železniční trati, po které rád chodíval Antonín Dvořák, se na počátku 20. století postaral kralupský okrašlovací spolek, který zalesnil také kralupský vrch Hostibejk.

„Nejvíce je zde zastoupena lípa, ale i mnoho javorů a kaštanů. Aleje v lese si zaslouží záchranu, nejen proto, že jich není mnoho, ale především pro svoji jedinečnost. Kolemjdoucí se může kochat neopakovatelnými pohledy na stezku lemovanou ze strany od vody vzrostlými stromy a řeku Vltavu, při procházce alejí v různém ročním období,“ popsal Dvořákovu stezku Martin Brůža. Cílem ankety Alej roku je zvýšit zájem o aleje, které patří ke zdravé a fungující krajině. Vyzdvihuje význam vzrostlých stromů, které jsou důležitou součástí našeho prostředí. Přinášejí užitek lidem, přírodě a jsou domovem volně žijících živočichů.

„Celosvětově je stále větší důraz kladen na biodiverzitu a toto je její nedílnou součástí. Unikátní ekosystém, který se zde přirozeně tvořil desítky let a který poskytuje útočiště mimo jiné několika zvláště chráněným druhům živočichů – netopýrům, roháčům, ještěrkám, užovkám, čmelákům, slepýšům, ledňáčkům, veverkám, slavíkům či několika druhům bezobratlých. Pevně věříme, že i tento krok napomůže ve snaze o její záchranu,“ uzavřel Martin Brůža.

Kladensko Slánsko
Nahoru

Spojte se s námi

Kde nás naleznete

Destinační management
Kladensko - Slánsko, z. s.
IČ: 10662626
Zámek Kladno, ul. Zádušní 1, 272 01 Kladno

Zavolejte nám

info@kladensko-slansko.cz
+420 773 013 132